Historie firmy
Firma Protop Aleš Zadina se od začátku činnosti specializuje na distribuci spojovacího a hutního materiálu a souvisejícího zboží, používaného ve všech průmyslových odvětvích. Původní firma byla založena koncem roku 1993, kdy začala obchodovat v provizorních podmínkách. Postupné nabývání zkušeností vedlo k upevňování pozic na trhu, k rozšiřování poskytovaných služeb a z toho plynoucí potřebě zajištění vhodných prostor.
Proto v roce 1999 firma zakoupila vlastní prostory v areálu bývalé Tesly – Kolín. V červnu 2005 byla změněna právní forma firmy z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným. Všichni dodavatelé i odběratelé převzali obchodní vztahy ve 100% objemu. Orientujeme se na koncové zákazníky - výrobních a montážních firem a řemeslníků. Našimi dodavateli jsou přímí dovozci nebo výrobci spojovacího a hutního materiálu. V roce 2015 se firma přesunula do nových prostor v ulici Plynárenská s rozšířením skladovacích prostor. V současné době je společnost Protop – Zadina s.r.o. jedním z nejvýznamnějších prodejců spojovacího materiálu v oblasti Kolínska.
současné době společnost usiluje o získání certifikátu jakosti ISO9001.
Aleš Zadina jednatel společnosti